Copyright @ 2010 by Terawat Suppatkul
กรุณาเลือกจากโฆษณาโปรแกรมคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา
 

 

โปรแกรม Teamviewer14

สอนวิธัใช้โปรแกรมฯ ผ่านเน็ต
รับ/ส่งข้อมูล ผ่านเน็ต
แก้ปัญหาผ่านเน็ต

ติดตามสิ่งของส่งทาง

aaแนะนำและแก้ปัญหา

 

แนะนำการปรับเวอร์ชั่น

แนะนำการนำผลงาน
ขึ้นอินเตอร์เน็ต

การทำ Shortcut แบบเจาะตรง
วิธีการแก้พยัญชนะไทยบางตัว แสดงเป็นตัวหนอน Win10
ห้องพักรายเดือน ดีดีอพาร์ทเม้นท์-ประโคนชัย

 

 

TEESOFTWARE.COM เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อ
          1. โฆษณาประชาสัมพันธ์โปรแกรมที่ทางทีมงานได้สร้างขึ้น
          2.
Download โปรแกรมตัวอย่างไปทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ
          3. Download โปรแกรมชุดจริงไปใช้ สำหรับลูกค้าใหม่
          4. Download โปรแกรมชุดจริงไปปรับเวอร์ชั่น ฟรี สำหรับลูกค้าเก่า

เรื่อง โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.00.9

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60

           ผมได้เขียนโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.00 พบข้อผิดพลาด บางจุด จึงได้ปรับเวอร์ชั่น เป็น V4.00.9 และเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมฯ เพื่อให้ ลูกค้าได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ (ใช้รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน ชุดเดิม) วิธีการปรับเวอร์ชั่น

           การใช้งานโปรแกรมฯ
                1. การจัดซื้อจัดจ้างใดที่เกิดในปีงบประมาณ 2535 ถึง 22 สิงหาคม 2560 (ปีงบ 60) ให้ใช้โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05.4
                2. การจัดซื้อจัดจ้างใดที่เกิดตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2560 (ปีงบ 60) เป็นต้นไป ให้ใช้โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.00.9
           คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดทั้ง 2 โปรแกรม

           คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนหรือสำนักงาน ที่สนใจโปรแกรมนี้

          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมงานทะเบียน'51V6.05

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมงานทะเบียน'51 (Update 8 ก.พ. 61)

            เนื่องจากปีนี้ 2560 สอบ ONET 4 วิชา ผมจึงปรับ ปพ.1 ด้านหลัง ให้สามารถเลือกพิมพ์ ONET แบบ 4 วิชา หรือ 5 วิชาหรือ 8 วิชาก็ได้ และแก้ไขโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้งานเสนอแนะ บัดนี้ ผมได้แก้ไขโปรแกรมฯ เสร็จแล้ว และได้ Upload โปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.05 เพื่อให้ลูกค้าได้ Download นำโปรแกรมฯ ไปใช้ ฟรี (ใช้รหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน ชุดเดิม) วิธีการปรับเวอร์ชั่น
            คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนที่สนใจโปรแกรมนี้

            VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมจัดตารางสอน V6.06

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมจัดตารางสอน

           ผมได้เขียนปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอนจาก V6.05B เป็น V6.06 เพื่อให้สามารถพิมพ์รายงาน เพิ่มอีก 4 รายงาน ได้แก่ จำนวนคาบรวมครู จำนวนคาบรวมนักเรียน จำนวนคาบรวมรหัสวิชา และอื่นๆ (ศึกษาได้จาก คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น)
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมจัดตารางสอน V6.06 เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมจัดตารางสอน V6.06 เพื่อให้ลูกค้าได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสโรงเรียนและรหัสผ่าน ชุดเดิม) วิธีการปรับเวอร์ชั่น
            คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนที่สนใจโปรแกรมนี้

            VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.01B

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา

            เนื่องจาก บางรายวิชาใช้คะแนนจากข้อสอบส่วนกลาง มาร่วมคำนวณ ปลายภาคเรียน ทำให้ไม่มีช่องที่จะคีย์คะแนน อีกทั้งบางโรงเรียนต้องการให้เพิ่ม บันทึกสมรรถนะผู้เรียน ฯลฯ ผมจึงได้ปรับเวอร์ชั่นเป็น 6.01B
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมงานบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.01B เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.01B เพื่อให้ ลูกค้า ที่เคยใช้ โปรแกรม ได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ หรือปรับเวอร์ชั่น ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน ชุดเดิม)
            คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนหรือสำนักงาน ที่สนใจโปรแกรมนี้

            VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

Hit Counters

โฆษณาโปรแกรม

Web Update 30/03/61